Privacybeleid

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Bamburista is een bedrijf dat zich richt op de verkoop van lifestyle producten met bamboe stof/canvas als hoofdbestanddeel. Op de bedrijfsactiviteiten van Bamburista zijn de volgende wettelijke kaders van toepassing:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen : UAVG).

Artikel 2. Beschrijving persoonsgegevens

Bamburista kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van producten van Bamburista en/of omdat u deze aan u zelf heeft verstrekt. persoonsgegevens aan Bamburista zelf. Bamburista kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen op een behoorlijke basis en alleen voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens kunnen door Bamburista worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, het bepalen van het adres voor de levering van producten, het doen van betaling, het op de hoogte houden van de voortgang van de overeenkomst en het onderhouden van de relatie met u (als klant).

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Bamburista bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens in de eerste plaats zijn verzameld (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer dan 5 jaar bewaard (op basis van de door de Belastingdienst gestelde termijn voor het bewaren van de administratie).

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Bamburista verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bamburista kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een postorderbedrijf om de gekochte producten te laten bezorgen op het door u opgegeven adres en aan een betalingsverwerker om de gekochte producten te betalen.

Artikel 6. Marketingactiviteiten

Bamburista houdt in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 7. Beveiliging persoonsgegevens

Bamburista gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarnaast zorgt Bamburista voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Bamburista beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens door middel van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens te minimaliseren. Denk hierbij aan firewalls, encryptie van data en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Als u desondanks van mening bent dat er misbruik is gemaakt van gegevens, kunt u contact opnemen met Bamburista (zie artikel 12 voor contactgegevens).

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Bamburista respecteert al uw rechten als betrokkene. Betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. Een van de doelstellingen van de AVG is om betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene kan uitoefenen of inroepen tegen de verantwoordelijke (in dit geval Bamburista).

De betrokkene heeft recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens, recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht om de persoonsgegevens te wissen (“het recht om vergeten te worden”), het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar haar persoonsgegevens, het recht om zijn/haar persoonsgegevens over te dragen ("dataportabiliteit"), het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek indienen om een ​​van de genoemde rechten te doen gelden hierboven door een e-mail te sturen naar e-mail. Bamburista zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

Artikel 9. Cookies

Bamburista gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bamburista gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij je eerste bezoek aan de website heeft Bamburista je al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Bamburista je toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

9.1 Cookies van derden

Het is mogelijk dat derden, zoals Google , adverteren op de Bamburista-website of dat ze een andere dienst gebruiken. In sommige gevallen plaatsen deze derde partijen hiervoor cookies. Deze cookies kunnen niet worden beïnvloed door Bamburista.

9.2 Analytics-cookies

Bamburista gebruikt analysediensten om statistieken te verzamelen over het gebruik en de bezoeken van de website. Deze gegevens worden geanalyseerd door de aanbieder van deze analysediensten en de resultaten worden aan Bamburista verstrekt. Op deze manier krijgt Bamburista inzicht in het gebruik van de website en kan op basis van die gegevens de website en/of haar producten aanpassen. Indien wettelijk vereist, kan de analyseservice deze informatie aan derden verstrekken.

9.3 Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde delen van de website niet of niet goed werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u meerdere computers en/of browsers gebruikt, moet u de bovenstaande actie op elk apparaat en/of elke browser uitvoeren.

Artikel 9. Cookies

Bamburista gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bamburista gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij je eerste bezoek aan de website heeft Bamburista je al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Bamburista je toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

9.1 Cookies van derden

Het is mogelijk dat derden, zoals Google , adverteren op de Bamburista-website of dat ze een andere dienst gebruiken. In sommige gevallen plaatsen deze derde partijen hiervoor cookies. Deze cookies kunnen niet worden beïnvloed door Bamburista.

9.2 Analytics-cookies

Bamburista gebruikt analysediensten om statistieken te verzamelen over het gebruik en de bezoeken van de website. Deze gegevens worden geanalyseerd door de aanbieder van deze analysediensten en de resultaten worden aan Bamburista verstrekt. Op deze manier krijgt Bamburista inzicht in het gebruik van de website en kan op basis van die gegevens de website en/of haar producten aanpassen. Indien wettelijk vereist, kan de analyseservice deze informatie aan derden verstrekken.

9.3 Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde delen van de website niet of niet goed werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u meerdere computers en/of browsers gebruikt, moet u de bovenstaande actie op elk apparaat en/of elke browser uitvoeren.

Artikel 10. Wijziging privacyverklaring

Bamburista behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Bamburista: www.bamburista.com

Artikel 11. Vragen en/of klachten

Als u een vraag en/of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u direct contact opnemen met Bamburista. Naast het recht om een ​​klacht in te dienen bij Bamburista, heeft u altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 12. Contactgegevens Bamburista

Bedrijfsnaam: Internatio Allique B.V.
Merknaam: Bamburista
Adres: Papestraat 13
Postcode en plaats: 2513 AV, Den Haag
Website: www.bamburista.com
E-mail: info@bamburista.com
KvK-nummer: 24339318

 

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Wij gebruiken cookies om je een nog betere ervaring te kunnen bieden. Met deze cookies verzamelen we meer informatie over je apparaat, locatie, browser en surfgedrag. We gebruiken dit voor de volgende doeleinden: analyseren van de activiteit op de website, integreren van social media, personaliseren van content en marketing en meer. Om de site te gebruiken, klik je op cookies accepteren. Privacyvoorwaarden
Je hebt je geabonneerd voor onze nieuwsbrief
Dit e-mailadres is aangemeld